Την Πέμπτη, 19.12.2019, οι μαθητές της Γ & Δ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Τεγέας συμμετείχαν στη Χριστουγεννιάτικη θεματική δράση της Βιβλιοθήκης, με επίκεντρο το βιβλίο με τίτλο “Καρυοθράυστης” του Ε.Τ.Α. Χόφμαν. Υπό τη συνοδεία μουσικής πραγματοποιήθηκε αφήγηση της ιστορίας του έργου, διαδραστικό παιχνίδι και τέλος το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την κατασκευή χριστουγεννιάτικης κάρτας.

Εμψυχώτρια προγράμματος: Χαρά Κατσαρή