Ο σύλλογος διοικείται από 7μελές Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια. Στις τελευταίες εκλογές της 15ης Ιανουαρίου 2014 εξελέγησαν: Ξενοφών Αγγελάκος, Πρόεδρος Βασίλης Σιαβελής, Αντιπρόεδρος Κυριακή Μπουζιάνη, Γραμματέας Δέσποινα Δελή, Ταμίας Σοφία Τσιαπιανίτη, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Παρασκευοπούλου Κυριακή, Έφορος Δημοτικών χορών Βασιλική Κεφαλληνού, Σύμβουλος