Την Παρασκευή 24.06.2022 ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής και συντήρησης των όψεων του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο Τεγέας.

Το έργο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος.