Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι η μουσική παράσταση “Με πινέλα και χρώματα μόνο” που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 αναβάλλεται για λόγους γενικότερης προστασίας της δημόσιας υγείας.
Θα ακολουθήσει εγκαίρως ανακοίνωση για τη νέα ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η παράσταση.