ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
 
 
Το «Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος-Βιοχάλκο»
 
ανακοινώνει
 
πως η προγραμματισμένη παράσταση
 
«Λόγου χάριν…» από τη Θεατρική Ομάδα Τρίπολης
 
για την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014
 
αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας.
 
 
Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της παράστασης
 
θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 
 
 
 
Τεγέα, 29/1/2014