Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι η ομιλία του κ. Λάμπρου Φαρμάκη «Ασφαλής διαχείριση τροφίμων στο σπίτι», που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για λόγους γενικότερης προστασίας της δημόσιας υγείας.

Θα ακολουθήσει εγκαίρως ανακοίνωση για τη νέα ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η ομιλία.