ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ 25/10/2017
 
Το «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Ν.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΙΟΧΑΛΚΟ»         
γνωστοποιεί ότι το μάθημα Πληροφορικής για ενήλικες

της Τετάρτης 25 Οκτωβρίου 2017 (17.30-19.30) αναβάλλεται
λόγω της προγραμματισμένης εκδήλωσης του Ιδρύματος
«Χορωδιακή Συνάντηση» την ίδια ημέρα στις 20.00
στα πλαίσια του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου.
 
Η ημερομηνία αναπλήρωσης του μαθήματος
θα συζητηθεί στο μάθημα της Δευτέρας  31 Οκτωβρίου 2017
.