Ετήσια εκδήλωση της Μικτής Χορωδίας ενηλίκων του Ιδρύματος με τη συνοδεία μικρής ορχήστρας.

Διδασκαλία- Διεύθυνση Χορωδίας : Βασίλης Ζάχαρης