Στην συγκεκριμένη εργασία ζητήθηκε από τα παιδιά να επινοήσουν έναν ήρωα – χαρακτήρα για πιθανές ιστορίες. Για να το κάνουν αυτό χρησιμοποίησαν το σχετικό ακτινόγραμμα που είχαν πάρει από την προηγούμενη συνάντηση για τα βασικά σημεία στα οποία έπρεπε να πατήσουν προκειμένου ο ήρωάς τους να έχει ενδιαφέρον, καθώς και τα χαρακτηριστικά γνωστών ηρώων από την λογοτεχνία, τα κόμικ και τον κινηματογράφο όπως τα μελετήσαμε παρέα την προηγούμενη φορά.
Παρήχθησαν πολλοί ενδιαφέροντες ήρωες, τα παιδιά φάνηκε να το απολαμβάνουν και να δεσμεύονται περισσότερο με το πρόγραμμά μας.
Στο δεύτερο μέρος της συνάντησής μας μιλήσαμε για την αφήγηση μιας ιστορίας από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν η διερεύνηση των κινήτρων των ηρώων και η παρουσίαση των γεγονότων από τις διαφορετικές οπτικές τους γωνίες.
Πήραμε λοιπόν μια απλή και πασίγνωστη ιστορία, Τα τρία γουρουνάκια, για να είμαστε βέβαιοι ότι όλα τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία και θα μπουν στον ρόλο του κάθε ήρωα-χαρακτήρα εύκολα. Ύστερα μοιράσαμε τους ρόλους και κάθε ένα από τα παιδιά μας αφηγήθηκε το κομμάτι της ιστορίας έτσι όπως το έζησε ο ρόλος του. Είχε την ευκαιρία να μας εξηγήσει γιατί φέρθηκε έτσι όπως φέρθηκε, γιατί έχτισε σπιτάκι από άχυρα, γιατί έχτισε σπιτάκι από ξύλα, γιατί χώθηκε από την καμινάδα του τζακιού κλπ. Με αυτήν την δραστηριότητα αναγκαστήκαμε να δούμε γιατί ο κάθε ήρωας ενήργησε έτσι όπως ενήργησε και να το περάσουμε αυτό στην αφήγησή μας.
Σε αυτήν την ηλικία η αφήγηση ή η θεατρική αναπαράσταση ιστοριών είναι εξαιρετικά βοηθητική, όχι μόνο γιατί ζωντανεύει το μάθημα (είναι άλλωστε παιδιά που απολαμβάνουν να παίζουν) αλλά και γιατί ο προφορικός λόγος έχει άμεση σχέση με τον γραπτό. Είναι δηλαδή πιο εύκολο για ένα παιδί να καταγράψει στο χαρτί τα συναισθήματα του ήρωα όταν τα έχει διερευνήσει θεατρικά ή με αφήγηση.
Επίσης τέτοιες δραστηριότητες αποφορτίζουν την ατμόσφαιρα, μας βοηθούν να διασκεδάσουμε και ενδυναμώνουν την δυναμική της δημιουργικής μας ομάδας που έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται.
Ως εργασία για το σπίτι ζητήσαμε από τα παιδιά να σκεφτούν ένα επεισόδιο από την ζωή του ήρωά τους, αυτού που έφεραν με τις εργασίες τους και να μας το περιγράψει προφορικά την επόμενη φορά. Αυτό έγινε και για να δοθεί χρόνος στα λίγα παιδιά που δεν είχαν κάνει την εργασία τους να την φέρουν την επόμενη φορά, καθώς οι ήρωες αυτοί θα αποτελέσουν δομικά στοιχεία για τις μελλοντικές μας ιστορίες.