Στην τέταρτη συνεδρίας του Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής οι μαθητές ασχοληθήκαν με το βασικό δομικό στοιχείο κάθε ιστορίας: τους ήρωες – χαρακτήρες. Συγκεκριμένα για το πως αυτά τα χαρακτηριστικά του ήρωα επηρεάζουν την εξέλιξη της ιστορίας του ώστε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι ήρωες είναι ένα από τα πιο σπουδαία στοιχεία των ιστοριών.