Την Τρίτη, 05.05 πραγματοποιήθηκε η 12η κατά σειρά συνάντηση του εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής, και η 1η εξ αποστάσεως, με τη μορφή τηλε-συνάντησης, σύμφωνα με τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν λόγω του ιού COVID-19. Αν και πρωτόγνωρο το περιβάλλον για τα περισσότερα παιδιά, εξοικειώθηκαν αρκετά σύντομα και φάνηκε να απολαμβάνουν και αυτό τον τρόπο επικοινωνίας. Η συνάντηση αφιερώθηκε  στο μεγαλύτερο μέρος της στην ανταλλαγή εμπειριών και συναισθημάτων από την περίοδο του εγκλεισμού και της αποχής από τις σχολικές αίθουσες.

Στη συνέχεια έγινε αναφορά στην Πλοκή, σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης, και στα πέντε κύρια μέρη της, αναπτύσσοντας προφορικά  μια πλοκή με τη δημιουργική φαντασία και συνεργασία όλων των παιδιών.