Η συνάντηση του Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής την Τρίτη, 25.02 ήταν όπως και η προηγούμενη, αφιερωμένη στον Διάλογο.

Δημιουργήθηκαν διάλογοι με φανταστικά πρόσωπα από την αρχαιότητα. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαιτέρως ευρηματικό και διασκεδαστικό.

Στο τέλος, τα παιδιά σε ομάδες παρουσίασαν αποσπάσματα διαλόγων από την καθημερινή ζωή με συγκεκριμένες λέξεις για κάθε διάλογο.