Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων και του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου της πανδημίας Covid-19, η  προγραμματισμένη, για την Τετάρτη 26.01.2022, ομιλία του καθηγητή Παναγιώτη Μπεχράκη με θέμα «Covid-19: εξελίξεις και αντιμετώπιση«

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ για την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022  την ίδια ώρα.