Η συνάντηση του Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής την Τρίτη, 11.02 ήταν αφιερωμένη στον Διάλογο.

Αναπτύχθηκε εκτενώς η θέση του διαλόγου στα κείμενα, περιγράφοντας τους βασικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται στη δημιουργία ενός διαλόγου, την χρησιμότητά του στην συνέχιση της ιστορίας κλπ.

Στο τέλος, τα παιδιά σε ζεύγη έγραψαν και έπαιξαν ένα μικροεπεισόδιο της καθημερινής ζωής, σύμφωνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία τους δόθηκαν.

Αποδείχτηκε μια εξαιρετικά επιτυχημένηδραστηριότητα, καθώς η ομάδα δημιούργησε απολαυστικούς διαλόγους και διασκεδαστικούς παράλληλα.